Lathe machine Mori Seiki NL 2500 S / 700 x 2 + Gantry - Product not available!

CNC - lathe machine
Machine type: Mori Seiki NL 2500 S / 700 x 2 + Gantry
Control: MAPPS III Dialog
Year: 2008
Installation: 2009