Lathe machine Mazak Integrex e-500H II x 3000 U - Product not available!

CNC Milling / Turningcenter
Machine type: Mazak Integrex e-500H II x 3000 U
Control: Mazatrol Matrix
Year: 2007
partly overhauled: Neue Frässpindel (2017) / New milling spindle (2017)